Pastoor Dirk – Wanneer ontvang ek my uitnodiging na die Bruilofsmaal van die Lam?

Oggend Boodskap 26 Feb 2020 – Wanneer ontvang ek my uitnodiging na die Bruilofsmaal van die Lam?

Hoofstukke van die Bybel wat gelees kan word .
Openb 7 , 9 , 12 en 16
Daniel 12, Matt 24, 2 Thess 2