Pastoor Dirk – Corona Virus en die 666

Oggend Boodskap 2 Maart 2020
Die Corona Virus en die 666 Merk van die Dier as Kontrole Maganisme