Pastoor Dirk – Die Antichrist kom uit die Herbore “Holy Roman Empire”

Oggend Boodskap 21 Feb 2020 – Die Antichrist kom uit die Herbore “Holy Roman Empire” VERDUIDELIK